Meaningful Kuntoutus

Ihmisen oman merkityksellisen elämän edistäjänä.

Toiminnan esittely

Meaningful Kuntoutus on kuntoutusalan asiantuntija yritys. Meille yrittäjille se on nimensä mukaisesti merkityksellinen työ ja mielenkiinnonkohde. Vuosien mittainen yhteinen työhistoria, arjen rikkaat kuntoutustyön kokemukset, kollegiaalisuus, erilaiset lisä- ja täydennyskoulutukset sekä jatkuva uuden oppimisen halu ovat tehneet meistä hyvän, samasta aiheesta kiinnostuneen tiimin, jonka hyvänä seurauksena tämä yritys on perustettu. Voimakkaan tahtotilan saattaman halusimme lähteä yhdessä miettimään, mitä hyvä ja merkityksellinen kuntoutus on.

Meaningfull- kuntoutus määrittää kuntoutusta ihmisen oman merkityksellisen elämän edistämisenä.

Tarkastelemme kuntoutusta merkityksellisenä teemana nyky-yhteiskunnassa. Kuntoutus on merkityksellinen tekijä yhteiskunnan toimintakyvyn edistäjänä. Kokonaisuutena kuntoutus on kuitenkin laaja ja monipuolinen sekä monitahoinen ja monitoimijainen verkosto, jonka kehittämiseen tulee panostaa niin yhteiskunnan kuin yksilön tasolla. Kuntoutuksen ytimenä pidämme kuitenkin sitä, että se on merkityksellistä kuntoutujan toimintakyvyn, toiminnallisen osallistumisen ja suoriutumisen kannalta. Meaningfull- kuntoutus määrittää kuntoutusta ihmisen oman merkityksellisen elämän edistämisenä.

Meaningful Kuntoutus haluaa tuoda oman asiantuntijuuden mukaan sekä kuntoutuksen käytännön työhön että sen tutkimukseen ja kehittämiseen sekä kouluttamiseen. Näin ollen Meaningfull- kuntoutus on kasvava ja kehittyvä kuntoutuksen toimija, jonka toimintaa kehitetään jatkuvasti. Tarjoamme toiminta- ja psykoterapiakuntoutusta, ohjausta ja neuvontaa, konsultointia kuntoutuksen asiantuntijapalveluihin sekä koulutusta. Palveluistamme saatte lisätietoa puhelimitse/sähköpostitse.

Haluamme lähestyä kuntoutusta myös blogimme kautta, jossa pohdimme kuntoutukseen liittyviä eri teemoja. Haluamme jakaa ajatuksia myös muiden teemoista kiinnostuneiden kesken, joten toivomme että rohkeasti kysyt ja kommentoit ajatuksiasi blogikirjoituksistamme. Meitä ja toimintaamme voi seurata myös Facebookissa ja Instagramissa.

Osallisuus, tavoitteellisuus ja vaikuttavuus

Meaningful kuntoutukselle keskeisiä arvoja ja laatukriteerejä ovat kuntoutukselle keskeiset teemat osallisuus, tavoitteellisuus ja vaikuttavuus. Nämä ovat teemoja, joiden äärelle koko kuntoutus ja kuntoutuminen mielestämme koostuu.

Osallisuus tarkoittaa Meaningfulissa kuntoutujan aktiivista toimijuutta omassa kuntoutusprosessissaan, jossa rakennetaan juuri oman elämän merkityksellisyyttä yhteistyössä kuntoutujan muun verkoston kanssa.

Tavoitteellisuus määrittää kuntoutujan kuntoutusprosessin. Ilman kuntoutujalle merkityksellisiä tavoitteita ei ole prosessia. Tavoitteet muodostuvat kuntoutujan merkityksellisestä arjesta. 

 

Vaikuttavuus osoittaa sen, miten kuntoutusprosessi on vastannut kuntoutujan tarpeeseen. Muutos kuntoutujan arjessa ja elämässä merkityksellisemmäksi ja mielekkäämmäksi kertoo vaikuttavuuden parhaiten. Kuntoutujan toimintakyvyn edistymisen myötä tapahtuu myös vaikuttavuutta yhteiskunta tasolla.