Uusi yrittäjäkumppanimme Aki Kipinä

Hei! Olen Aki Kipinä ja olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2019. Olen työskennellyt yksityisellä toimintaterapiayrityksellä pääasiassa lasten ja nuorten parissa. Aiemmalta koulutukseltani olen lähihoitaja mielenterveyden ja päihdetyön suuntautumisella. Itsenäiseksi toimintaterapian ammatinharjoittajaksi olen siirtynyt keväällä 2022 aloittaen samalla Meaningful kuntoutuksen yhteistyökumppanina. Terapeuttina koen olevani läsnä oleva ja helposti lähestyttävä ja uskon, että…

SYKSYN SAAPUESSA ON HYVÄ POHTIA TULEVAA

Kuntoutuksen äärellä korona puhututti pitkään ja se toi alkuun monia muutoksia kuntoutuksen toteutukseen, mutta ajan kanssa ja hyvällä suunnittelulla sekä joustavalla suhtautumisella tilanteeseen sopeuduttiin. Tältä erää korona näyttää olevan hellittämään päin, mutta varmasti se tulee jatkossakin olemaan osa myös kuntoutuksen arkea. Kuitenkin, kun tästä aiheesta on päästy hieman eteenpäin, niin…

Uusi yrittäjäkumppani Sonja Tuohimaa

Hei, olen Sonja Tuohimaa ja olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2003. Valmistumisen jälkeen työskentelin Oulun kaupungin psykogeriatrisella osastolla, Palvelusäätiöllä ikäihmisten parissa sekä yksityisellä toimintaterapiayrityksellä, jolloin asiakkaani olivat aivan kaiken ikäisiä. Aloitin itsenäisenä yrittäjänä vuonna 2010. Toteutan toimintaterapiaa Oulussa ja noin 100km:n säteellä olevissa kunnissa, asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä. Asiakkaani ovat omassa yrityksessäni…

Tervetuloa vuosi 2021 – Olkoon se meille kaikille yrittäjille myönteinen!

Viime vuosi kului nopeasti ja sitä varjosti kaikkia, jo varmasti kyllästyttävä koronatilanne. Se toi myös meille Meaningfuliin haasteita ja mutkisti joitain suunnitelmiamme, mutta kaikesta olemme hyvin selvinneet. Into yrittäjyyteen ja tahto toimia kuntoutusalalla on edelleen sama, kuin yrityksen perustamisvaiheessa. Yhteinen matkamme yrittäjinä on vahvistanut ymmärrystämme kuntoutusalalla toimimisesta sekä korostanut yhteistyössä…

Kuntoutuksen menetelmien valinnalla vaikuttavuutta

Mari tarkasteli ProKuntoutus- opintojen tutkimuksellisessa kehittämistyössä lasten ja nuorten tunteiden käsittelyyn ja edistämiseen liittyvien toimintaterapiassa käytettävien menetelmien vaikuttavuutta systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Työ osoitti ja muistutti jälleen kerran, kuinka kuntoutuksen menetelmien valinnoilla voidaan lisätä kuntoutuksen vaikuttavuutta. Saadut tulokset kuvasivat myös yleisesti niitä kuntoutuksen piirteitä, joita kuntoutuksessa tulisi ottaa huomioon. Kirjallisuuskatsauksen kaikissa…

Mikä tekee kuntoutuksesta arkilähtöistä?

MONIA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA Kuntoutuksen vahvana painoalueena on jo pidempään ollut arkilähtöisyys.  Arkilähtöisyyttä kuntoutuksessa on painotettu valtakunnallisissa kuntoutussuosituksissa ja myös esimerkiksi Kelan tutkimuksessa: https://www.kela.fi/-/tutkimus-kuntoutus-toteutuu-lakimuutoksen-jalkeen-aiempaa-enemman-arjessa.  ”Uuden tutkimuksen mukaan koettu kuntoutusosallisuus eli asiakkaan kuulluksi tuleminen lisääntyi lakimuutoksen jälkeen. Kuntoutus toteutui myös aiempaa yleisemmin kuntoutujan lähiympäristössä ja arjen tilanteissa.” Kela 7.2.2020.    Kuntoutuksen tulee tukea…

Kuntoutuksen uudistusta ei ole unohdettu

Kuntoutuksessa on viime aikoina noussut monia eri näkökulmia ja asioita, jossa keskeisenä on ollut poikkeusajan tuomat haasteet sekä sen myötä kuntoutuksen tulevaisuuden tarkastelu. Poikkeusajan alussa kuntoutuksen toteuttamiseen liittyvät suositukset ja ohjeistukset muuttuivat eri maksajatahojen toimesta hyvin lyhyellä aikavälillä useaan kertaan ja kuntoutusalan toimijat joutuivat suunnittelemaan ja mukauttamaan omaa toimintaansa samassa…

Haasteet ja mahdollisuudet koronaviruksen aiheuttaman poikkeusajan kuntoutuskäytänteissä

Meaningful Kuntoutus kutsui sosiaalisenmedian kautta eri kuntoutusalan toimijoita Zoom-kahveille keskustelemaan vapaamuotoisesti kuntoutuksesta tänä poikkeusaikana. Kohtaamispaikkana oli etäpalvelu ZOOM, joka on varmasti monella kuntoutusalan toimijalle tullut tutuksi viime aikoina.   Usean eri toimialan toiminta muuttui valtakunnallisen poikkeustilanteen seurauksena nopeasti etäyhteyksillä toteutettavaksi. Myös kuntoutuksessa, jota toteutetaan paljon asiakkaiden arkiympäristöissä, muuttui nopealla aikataululla lähes…

NÄYTTÖÖN PERUSTUVALLA KUNTOUTUKSELLA VAIKUTTAVUUTTA

Näyttöön perustuva käytäntö, Evidence based practice on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon käyttöä kuntoutujan kuntoutuksessa, hoidossa ja terveyden edistämisessä. Tavoitteena on käyttää vaikuttaviksi tunnistettuja menetelmiä ja kuntoutuskäytäntöjä. Vahvinta näyttöä kuntoutuksesta edustavat järjestelmälliset katsaukset ja luotettavaksi arvioituun tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset.  ” Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin….

VAIKUTTAVUUS- Kuntoutuksen tarkoitus?

Meaningful Kuntoutuksen kolmas arvo ja laatukriteeri on vaikuttavuus, jota olemme määritelleet seuraavasti:   Vaikuttavuus osoittaa sen, miten kuntoutusprosessi on vastannut kuntoutujan tarpeeseen. Muutos kuntoutujan arjessa ja elämässä merkityksellisemmäksi ja mielekkäämmäksi kertoo vaikuttavuuden parhaiten. Kuntoutujan toimintakyvyn edistymisen myötä tapahtuu myös vaikuttavuutta yhteiskunta tasolla.  Vaikuttavuus arvomme rakentuu siihen, että se on kuntoutuksen seuraus…