Uusi yrittäjäkumppanimme Aki Kipinä

Hei! Olen Aki Kipinä ja olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2019. Olen työskennellyt yksityisellä toimintaterapiayrityksellä pääasiassa lasten ja nuorten parissa. Aiemmalta koulutukseltani olen lähihoitaja mielenterveyden ja päihdetyön suuntautumisella. Itsenäiseksi toimintaterapian ammatinharjoittajaksi olen siirtynyt keväällä 2022 aloittaen samalla Meaningful kuntoutuksen yhteistyökumppanina. Terapeuttina koen olevani läsnä oleva ja helposti lähestyttävä ja uskon, että onnistuneen terapian avain on molemminpuolinen … Read more

SYKSYN SAAPUESSA ON HYVÄ POHTIA TULEVAA

Kuntoutuksen äärellä korona puhututti pitkään ja se toi alkuun monia muutoksia kuntoutuksen toteutukseen, mutta ajan kanssa ja hyvällä suunnittelulla sekä joustavalla suhtautumisella tilanteeseen sopeuduttiin. Tältä erää korona näyttää olevan hellittämään päin, mutta varmasti se tulee jatkossakin olemaan osa myös kuntoutuksen arkea. Kuitenkin, kun tästä aiheesta on päästy hieman eteenpäin, niin seuraavaksi isoksi puheenaiheeksi on noussut … Read more

Uusi yrittäjäkumppani Sonja Tuohimaa

Hei, olen Sonja Tuohimaa ja olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2003. Valmistumisen jälkeen työskentelin Oulun kaupungin psykogeriatrisella osastolla, Palvelusäätiöllä ikäihmisten parissa sekä yksityisellä toimintaterapiayrityksellä, jolloin asiakkaani olivat aivan kaiken ikäisiä. Aloitin itsenäisenä yrittäjänä vuonna 2010. Toteutan toimintaterapiaa Oulussa ja noin 100km:n säteellä olevissa kunnissa, asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä. Asiakkaani ovat omassa yrityksessäni lähinnä aikuisia, koska he tulevat … Read more

Tervetuloa vuosi 2021 – Olkoon se meille kaikille yrittäjille myönteinen!

Viime vuosi kului nopeasti ja sitä varjosti kaikkia, jo varmasti kyllästyttävä koronatilanne. Se toi myös meille Meaningfuliin haasteita ja mutkisti joitain suunnitelmiamme, mutta kaikesta olemme hyvin selvinneet. Into yrittäjyyteen ja tahto toimia kuntoutusalalla on edelleen sama, kuin yrityksen perustamisvaiheessa. Yhteinen matkamme yrittäjinä on vahvistanut ymmärrystämme kuntoutusalalla toimimisesta sekä korostanut yhteistyössä toimimisen merkitystä. Olemme kiitollisia viime … Read more

Kuntoutuksen menetelmien valinnalla vaikuttavuutta

Mari tarkasteli ProKuntoutus- opintojen tutkimuksellisessa kehittämistyössä lasten ja nuorten tunteiden käsittelyyn ja edistämiseen liittyvien toimintaterapiassa käytettävien menetelmien vaikuttavuutta systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Työ osoitti ja muistutti jälleen kerran, kuinka kuntoutuksen menetelmien valinnoilla voidaan lisätä kuntoutuksen vaikuttavuutta. Saadut tulokset kuvasivat myös yleisesti niitä kuntoutuksen piirteitä, joita kuntoutuksessa tulisi ottaa huomioon. Kirjallisuuskatsauksen kaikissa käytetyissä tutkimuksissa osoittautui eri menetelmien … Read more

Mikä tekee kuntoutuksesta arkilähtöistä?

MONIA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA Kuntoutuksen vahvana painoalueena on jo pidempään ollut arkilähtöisyys.  Arkilähtöisyyttä kuntoutuksessa on painotettu valtakunnallisissa kuntoutussuosituksissa ja myös esimerkiksi Kelan tutkimuksessa: https://www.kela.fi/-/tutkimus-kuntoutus-toteutuu-lakimuutoksen-jalkeen-aiempaa-enemman-arjessa.  ”Uuden tutkimuksen mukaan koettu kuntoutusosallisuus eli asiakkaan kuulluksi tuleminen lisääntyi lakimuutoksen jälkeen. Kuntoutus toteutui myös aiempaa yleisemmin kuntoutujan lähiympäristössä ja arjen tilanteissa.” Kela 7.2.2020.    Kuntoutuksen tulee tukea ja edistää kuntoutujien osallistumista omaan … Read more

Zoom- kahvit 25.8.2020 klo 15.00-16.30 : Arkilähtöinen kuntoutus

Tervetuloa eri kuntoutusalan toimijat keskustelemaan arkilähtöisestä kuntoutuksesta Zoom-kahveille 25.8.2020 klo 15.00-16.30. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse meaningful@meaningfulkuntoutus.fi 24.8.2020 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä voit laittaa meille myös toivomiasi keskustelunaiheita liittyen arkilähtöiseen kuntoutukseen. Ilmoittautuneille lähetetään linkki tapaamiseen!

Kuntoutuksen uudistusta ei ole unohdettu

Kuntoutuksessa on viime aikoina noussut monia eri näkökulmia ja asioita, jossa keskeisenä on ollut poikkeusajan tuomat haasteet sekä sen myötä kuntoutuksen tulevaisuuden tarkastelu. Poikkeusajan alussa kuntoutuksen toteuttamiseen liittyvät suositukset ja ohjeistukset muuttuivat eri maksajatahojen toimesta hyvin lyhyellä aikavälillä useaan kertaan ja kuntoutusalan toimijat joutuivat suunnittelemaan ja mukauttamaan omaa toimintaansa samassa tahdissa. Tässä tilanteessa ei myöskään … Read more

Keskustelua kuntoutuksen ajankohtaisista teemoista

Elokuussa 2020 järjestämme taas etäyhteydellä keskustelutilaisuuden kuntoutuksen ajankohtaisista teemoista. Aiheita voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: meaningful@meaningfulkuntoutus.fi. Aihe ja aikataulu tarkentuu heinäkuun 2020 aikana ja osallistumisia aletaan ottamaan vastaan! Seuraa meitä myös facebookissa ja instagramissa (meaningful_kuntoutus)!

Haasteet ja mahdollisuudet koronaviruksen aiheuttaman poikkeusajan kuntoutuskäytänteissä

Meaningful Kuntoutus kutsui sosiaalisenmedian kautta eri kuntoutusalan toimijoita Zoom-kahveille keskustelemaan vapaamuotoisesti kuntoutuksesta tänä poikkeusaikana. Kohtaamispaikkana oli etäpalvelu ZOOM, joka on varmasti monella kuntoutusalan toimijalle tullut tutuksi viime aikoina.   Usean eri toimialan toiminta muuttui valtakunnallisen poikkeustilanteen seurauksena nopeasti etäyhteyksillä toteutettavaksi. Myös kuntoutuksessa, jota toteutetaan paljon asiakkaiden arkiympäristöissä, muuttui nopealla aikataululla lähes täysin erilaisin etäyhteyksin toteutettavaksi kuntoutukseksi. … Read more